__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 16/5/19 a les 0:08, Alex Muntada ha escrit:
> Hola Narcis,
> 
>> «Stop building» no hauria de significar eliminar les versions
>> ja empaquetades i publicades (!)
>> Això pot trencar dependències d'altre programari, tant a Debian
>> com a d'altres publicadors.
> 
> Des del moment en què s'accepta la versió ESR de Firefox a stable
> com la millor alternativa, hi acompanyen tots els canvis que això
> suposi, trenquin o no altre programari. El plugin de java no és
> pas l'únic plugin que ha deixat de funcionar amb les noves
> versions de firefox.
> 
> Mantenir versions del icedtea-plugin que no funcionen amb firefox
> genera més maldecaps que no en resol per a la majoria d'usuaris.
> Per tant jo trobo que té força sentit que no s'ofereixi quelcom
> que se sap que no funciona.
> 
> Per a usuaris més avançats que vulguin tenir una foto de l'arxiu
> tal com estava en un moment concret existeix snapshot.debian.org.
> 

S'acumulen les raons per les quals no s'hauria d'acceptar noves versions
d'aplicacions (com Firefox) als repositoris d'una mateixa Debian.
És un desastre que Debian 9 hagi passat de Firefox 52 a Firefox 60,
bàsicament perquè s'ha ELIMINAT Firefox 52.

Qualsevol usuari que necessités l'applet de Java es pot arrepentir
d'haver aplicat actualitzacions al sistema, i les úniques alternatives
de Debian són: trobar casualment els paquets de Firefox 52 en un CD
d'instal·lació, o formatejar i instal·lar Debian 9.0 offline.

Respondre per correu electrònic a