__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 18/5/19 a les 1:39, Alex Muntada ha escrit:
> Sempre que es trenca la compatibilitat enrera algú en sortirà
> perjudicat, sigui quina sigui la decisió que es prengui. Si
> s'actualitza, una part dels usuaris es veuran afectats, sinó
> una altra part. Fins i tot pot haver-hi gent que vulgui tenir
> les funcionalitats de la nova versió i a més a més, les de la
> vella, fent-ho encara més difícil.

No era tant difícil el no eliminar les versions anteriors dels paquets
en els repositoris, via que pot satisfer tothom. D'aquesta manera, quan
a algú li manquen les Applets, tan sols cal fer:
$ sudo apt install firefox=52

>> Si Firefox 52 era un desastre en seguretat, també ho podrem dir
>> de Firefox 60 quan estiguem per la versió 70.
> 
> La versió 60 és la que actualment Mozilla publica com a ESR. Quan
> Mozilla decideixi canviar-la per una altra, els mantenidors del
> firefox-esr a Debian l'empaquetaran per a stable i la publicaran.
> Per tant, la situació que planteges no es produirà.

Em sembla que la meva afirmació tenia més sentit que la teva resposta.
Potser algú expert en lògica podria analitzar i explicar les frases, per
a cada context possible.

Salut.

Respondre per correu electrònic a