Hei.

Mitt navn er Roy Arne Fylkesnes, tilbudsansvarlig i Chiron Media.

Vi tilbyr kurs i Writer, Calc og Impress. Medie er cd eller Internett. Våre
kurs kommer i målformen bokmål, nynorsk og engelsk. Våre medarbeidere har
lang fartstid innen elæring og vi har derfor klart å utvikle et solid
produkt vi er stolte over. Kurset gir en grunnleggende kompetanse i de
nevnte programmene. Vi kommer ved en senere anledning til å utgi kurser av
en mer vidregående art om etterspørselen etter grunnmodulene er stor nok. Vi
har en gunstig tilbudsløsning til offentlige etater og bedfrifter som ønsker
å innføre OpenOffice i sin virksomhet. Det er i våre intensjoner at
OpenOffice blir brukt slikt det er ment til å bli brukt...

Jeg håper dette kan være i alles interesse. Ta kontakt for en demonstrasjon
av fullversjonen av programmet eller se vår hjemmeside www.c-m.no

Dere gjør forresten en fantastisk jobb med oversettingen!

Med vennlig hilsen

Roy Arne Fylkesnes
Tilbudsleder Chiron Media
Telefon 92 85 34 79

Svar til