On Thu, 2006-02-02 at 21:25 +0200, Shachar Shemesh wrote:
> Omer Zak wrote:
> 
> 
> > למה לחכות לאסיפה הכללית?
> >  
> שום סיבה שבעולם.

יופי, עכשיו אפשר לגרור אותך לויכוח ענייני.

> > ואני אפתח בהצגת עמדה בדיון המוצע:
> > 1. "המקור" לא נועדה ליזום פרויקטים.
> >  
> אני לא מסכים. אני חושב ש"המקור" לא היתה מסוגלת ליזום פרוייקטים, יש
> הבדל דק אך חשוב בין השניים.
> > 2. "המקור" נועדה לספק מסגרת חוקית לניהול הצד הכספי של יוזמות שונות
> > שתומכות בתוכנה חופשית.
> >  
> זה נכון, אבל אני חושב שאם בזאת יתמצה כל תפקיד העמותה, פיספסנו.

אולי נפספס אבל מצד שני נוריד את הציפיות של כל מיני אנשים שלא יודעים לקדם
פרוייקטים ורוצים שעמותת "המקור" תקדם עבורם את הפרויקטים היקירים שלהם.

המסר שאני מציע זה "אם אתה רוצה שמשהו ייעשה, אתה חייב לעשות אותו. אבל
אנו בעמותת המקור נעזור לך בדברים מסוימים".

> > 3. "המקור" נועדה לשמש כגורם מקשר בין קהילת התוכנה החופשית וגורמים מחוץ
> > לקהילה שצריכים לעבוד מול איש קשר שהקהילה הסמיכה.
> >  
> פה, למרבה הצער, דיי נכשלנו. עיתונאים לא פונים אל העמותה. במקרה הטוב,
> עיתונאים פונים אלי או אל גלעד (בשני המקרים, אני מאמין, בגלל שהיינו
> בועד בעבר). במקרה הנפוץ יותר הם פונים אל חברות הלינוקס הגדולות (קריא -
> מטריקס או נובל).

לא הייתי קורא לזה כשלון. עובדה ש-ISOC עובדים עם העמותה.
ואני מבין שנציגים של "המקור" הסתננו לקודש הקדשים של בניין הכנסת במטרה
הנלוזה של קידום התוכנה החופשית בישראל.

נסיים את מלחמות היהודים הפנימיות שלנו, נבהיר את מטרות העמותה ונצטייד
בסבלנות ובסוף גם העיתונאים יידעו את מי לראיין.

> > כמו כן יש צורך במסמך שיסביר בצורה ברורה את העקרונות הנ"ל. כל מי שיציע
> > לעשות משהו, צריך קודם להצהיר שקרא והבין את המסמך הנ"ל ואחר כך להסביר איך
> > ההצעה שלו מתיישבת עם מה שלמד מהמסמך.
> >                      --- עומר
> >  
> 
> אני חשבתי יותר בכיוון אחר. אני לא חושב שהגדרות של מה "העמותה צריכה
> לעשות" זה דבר ישים. כדי שזה יצא אל הפועל צריך למצוא את המשאבים לגייס
> את הנושא. עמדתי לשים פה "נאום ציונות", אבל אני חושב שהרעיון הכללי
> יספיק. אם אנחנו מגייסים מאגר של מתנדבים אנחנו יכולים לנסות להפנות את
> המשאבים לאותם פרוייקטים ששיפור בהם ישפר את היכולת להטמיע תוכנה חופשית
> בארץ. לא מדובר בהכרח במתכנתים. בודקים, אנשים שמתקינים למשתמשים חדשים
> ומדווחים על השאלות שנשאלות ועל התלונות. אפילו מישהו שיכול להגיד אלו
> פרוייקטים הם פרוייקטים "אסטרטגיים", ולמה.

האם צריך עמותה כדי לגייס מאגר של מתנדבים, או שזה פרויקט שמשוגע לדבר יכול
להרים כיוזמה פרטית שלו?
אם צריך עמותה, אז "המקור" תהיה העמותה הזו.
אם לא צריך עמותה, אז שמישהו יתנדב. אני מתנדב לרכז נושא זה.

> בעיקר, אני חושב שהעמותה קצת עושה רעשים של מכון מכירת דיסקים וחולצות.
> אין שום דבר רע בזה, כל עוד לא מקבלים את ההרגשה (נכונה או לא) שזה כמעט
> כל מה שהעמותה עושה.

פעולה זו כרוכה בביצוע פעולות כספיות ולכן צריך עמותה בשביל זה.

                           --- עומר
-- 
Eli Marmor's Law: netiquette forbids people from replying "I agree with
you" to messages in mailing lists, skewing discussions in favor of the
troublemaker type of dissenters.
My own blog is at http://tddpirate.livejournal.com/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS: at http://www.zak.co.il/spamwarning.html


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות