מצ"ב 4 האגורות שלי:
הסיבה למה כן לתת עבודה בחינם להנגשת אתרים באינטרנט היא כדי להפיל את
המחסום הכספי, שמונע מהארגונים השונים מלהנגיש את האתרים שלהם.
אבל העלות של עדכון אתר (להנגשה או תוכן חדש או מה שלא יהיה) אינה מורכבת
רק מעלות זמן מתכנת. לארגון יש עלויות נוספות של בקרת איכות, הכשרת מי
שיתחזק את האתר באופן קבוע וכו'.
לכן ההצעה לתת עבודה בחינם - לא רק שמביאה לידי זילות אלא גם לא תמיד תעזור
להשיג את המטרה.
לכן ההצעה של אורי עידן לשכנע ולתת ייעוץ קצרצר היא יותר לעניין.

--- עומר


On Fri, 2008-03-21 at 02:18 +0200, Ori Idan wrote:

 <אז גם אני כדעת הרוב כאן. לא לתת עבודה חינם.
 <ברגע שאנחנו נותנים עבודה חינם, אנחנו גם מנציחים את התפיסה השגויה
 <שתוכנה חופשית = תוכנה חינמית 
 <ובכך מפספסים חלק מההסברה שלנו בנושא האידאולוגיה של תוכנה חופשית.
 <אנחנו לא קהילת הפריירים הישראלית. אנחנו קהילת התוכנה החופשית בישראל.
> 
> 
> 
> 2008/3/21 Steven Benmosh <[EMAIL PROTECTED]>:
>     Sorry about the English, no Hebrew keyboard.
>     
>     I think that organizations appreciate work according to what
>     they pay for it, and thus, I think that doing work for free
>     for someone who pays to get it done in Windows is morally
>     wrong and a bad idea. If you want to do something to spread
>     open source, charge them and use the money for OSS PR.

-- 
In civilized societies, captions are as important in movies as
soundtracks, professional photography and expert editing.
My own blog is at http://www.zak.co.il/tddpirate/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS: at http://www.zak.co.il/spamwarning.html

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות