On Wed, 19 Sep 2018 07:26:40 +0300
Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:

> בעקבות אימוץ קוד ההתנהגות החדש ע"י פרויקט הלינוקס, פורסמה כתבה ב-
> Phoronix
> והכתבה זכתה לתגובות רבות. בין השאר, הוזכרו כמה פרויקטים וכמה מפתחים
> שניזוקו בגלל ניצול לרעה של קודי התנהגות.
> https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Linux-Kernel-Code-o
> f-Conduct
> 

אני מסכים עם עומר. להלן הקישור הלא שבור:

*
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Linux-Kernel-Code-of-Conduct

(shortened: https://is.gd/7KlLhK )

הנה מספר קישורים רלבנטיים נוספים:

* http://esr.ibiblio.org/?p=6918

* http://esr.ibiblio.org/?p=6907

בברכה,

        שלומי
> בחלק מהמקרים שבהם היה ניצול לרעה של קוד ההתנהגות, לא התקיים העקרון של
> עימות המפתח המפיר עם ההאשמות שהופנו נגדו ולא ניתנה לו הזדמנות להתגונן
> ולתת את הגירסה שלו למה שקרה.
> 
> לכן אני ממליץ לוודא שבכל קודי ההתנהגות שבשליטת עמותת המקור יהיו סעיפים
> שמבטיחים שלא ירחיקו מפתח מפרויקט (או מארגן/משתתף מכנס) בגלל אשמות שווא.
> 
> בדרך כלל ניתן להבטיח זאת ע"י שימוע, זכותו של מפתח לדעת מהן התלונות
> נגדו, וזכותו שהגירסה שלו למה שקרה תישמע. כמו כן, צריך שיהיה איסור על
> מנהיגי פרויקט להתבסס רק על שמועות ותלונות אנונימיות כסיבה להטלת עיצומים
> על מפתח או הרחקתו מהפרויקט.
> 
> במקרים שבהם זה בלתי אפשרי (למשל, כשמדובר בתלונות אנונימיות על הטרדה
> מינית), צריך שיהיה פתרון חלופי.
> 
> כמו כן, אם מעבירים אדם למצב על-תנאי לפני הרחקתו מפרויקט, צריך לוודא
> שיהיה ברור מאוד איזו התנהגות תהיה מקובלת ואיזו לא.
> (לפני כמה שנים, היתה לי חוויה שלילית של איום בהרחקה מקבוצה בגלל התבטאות
> "שלא במקום" שלא ענתה על ההגדרה של הטרדה מינית, לא לוותה בתלונה פנים אל
> פנים של האדם שהתבטאתי כלפיו למרות שככל הידוע לי לא נתתי לאדם זה סיבה
> לפחד ממני, וללא הגדרה מדויקת והסבר למה זה לא היה במקום. במקום להיות
> להיות במצב של חרדה שמא שוב אגיד בטעות משהו שייחשב על ידי מנהיגי הקבוצה
> כהתבטאות "שלא במקום" ויעיפו אותי מהקבוצה - בחרתי לעזוב מיד את הקבוצה.)
> 
> --- עומר זק
> 
> -- 
-----------------------------------------------------------------
Shlomi Fish       http://www.shlomifish.org/
http://www.shlomifish.org/humour/bits/facts/Summer-Glau/

XSLT is the worst thing since non‐sliced bread.
    — http://www.shlomifish.org/humour/bits/facts/XSLT/

Please reply to list if it's a mailing list post - http://shlom.in/reply .
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות