אבל איפה?
מול הכתובת של העמותה? או ליד ביתו של ח"כ פופוליסט אקראי כדי שישנה את החוק?

On Sat, Feb 16, 2019 at 7:03 AM Shachar Shemesh <s...@hamakor.org.il> wrote:

>
> On 16/02/2019 7:01, Shay Gover wrote:
>
> אני מצטרף למחאת הייצוג בשם הנכים.
> איפה אתה רוצה למקם את אוהל המחאה?
>
> בראש מדרגות, כמובן. ככה, הנכים שיגיעו לא יוכלו ללכת משם.
>
>
> שחר
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות