אני עם עומר.

On Sat, Feb 16, 2019 at 12:25 PM Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:

> On Sat, 2019-02-16 at 12:07 +0200, Lior Kesos wrote:
> > אותי זה פחות מצחיק. זה רק מחדד שהנזק הוא לא רק תדמיתי. עירא היה אחד
> > ממקימי המקור ואדם שמזוהה ופועל על פי ערכי העמותה.
> > הנזק שנגרם מאורי עידן הוא גם כלכלי נטו, אני בתור ספונסר של פעילויות
> > הקשורות לקוד פתוח עוד מכירומוקיר את פעילות העמותה אבל חברות גדולות
> > יותר אולי ישץדירו את רגליהן.
> > לדעתי יש כאן נזק מצטבר פוטנציאלי של מאות אלפי שקלים בכסף של ספונסרים
> > על פניי מספר שנים  שייתכן שיימנע מהעמותה וכל זה מתוך הגחמה של אורי
> > להוריד את כולם איתו ולשרוף את הבית .
>
> בגלל זה וכדי למנוע תקריות כאלה בעתיד, צריך להדגיש שהעמותה אינה מתערבת
> בנושאים שאינם קשורים ישירות לפעילותה.
> אם חברה גדולה תדרוש מהעמותה לנקוט עמדה כלפי נושאים לא קשורים, צריך
> להזכיר להם את הסיפור של Linux Mint
> שהמנהיג שלו ניסה לקדם BDS
> אבל בסוף הבין שהפרויקט זה לא המקום המתאים לקידום האג'נדה הפוליטית שלו.
>
> --- עומר זק
>
>
> --
> Bottom posters are filthy heretics and infidels and ought to be burned
> on the stake after having been tarred, feathered and having rotten eggs
> thrown at their faces!
> My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/
>
> My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
> They do not represent the official policy of any organization with
> which I may be affiliated in any way.
> WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות