היי עמר.

אני בעד סעיף 2, אבל מתנגד בעוז לסעיף 1, בין היתר כי למיטב הבנתי הוא נוגד את
סעיף 2.

גיא.

On Thu, Jun 20, 2019 at 12:20 AM Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:

> ברצוני להציע שתי הצעות לסדר היום באסיפה הכללית של ה-1.7.2019.
>
> 1. לקבוע שכל אירוע שמאורגן ע"י או תחת חסות המקור יכלול בתקנון ההתנהגות
> (ו/או קוד ההתנהגות) שלו גם התחייבות לתהליך תקין.
> הצעה לדוגמא לשינוי בקוד ההתנהגות של כנסי אוגוסט פינגווין עתידיים (וניתן
> לאמץ שינויים דומים גם עבור פעילויות אחרות) נמצאת ב:
> https://github.com/tddpirate/AugustPenguin/pull/1/files
>
> 2. העמותה מצהירה בזה שהיא אינה אחראית, אינה מפקחת ואינה מתערבת במעשיהם
> של חברי וידידי העמותה, שרלבנטיים לתקנון התנהגות ו/או קוד התנהגות, מחוץ
> לפעילויות שמאורגנות ו/או תחת חסות העמותה במרחב הפיזי ו/או במרחב
> הקיברנטי (יעני רשימות דיוור, אתרי אינטרנט בשליטת העמותה וכו').
> במידה וחבר או ידיד עמותה יואשם בהתנהגות לא הולמת (ז"א התנהגות שמפרה
> תקנון התנהגות ו/או קוד התנהגות) מחוץ לפעילות של העמותה, העמותה תנקוט
> איך ורק בצעדים המינימליים הדרושים כדי להבטיח את שלומם ובטחונם של
> המשתתפים בפעילויות של העמותה.
> העמותה אינה מתיימרת למלא את מקומם של המשטרה או בתי המשפט ולא תנקוט
> בצעדי עונשין כלפי אנשים שלכאורה התנהגו בצורה לא הולמת.
>
> כדי למנוע מחלוקות הנוגעות לאירועי עבר, אני מציע שתחולת ההצעה הזו לא
> תהיה רטרואקטיבית, אלא תהיה רק מיום האסיפה הכללית והלאה.
>
> בברכה,
> --- עומר זק
>
>
>
> On Mon, 2019-06-17 at 20:39 +0300, Ddorda wrote:
> > שלום חברים וחברות,
> >
> > אנו מתכוונים לכנס שתי אסיפות כלליות של עמותת המקור בתקופה הקרובה.
> > אסיפה ראשונה תתקיים בתאריך 01/07/2019 בשנקר, בה הכוונה היא לדון
> > במינוי רו״ח, שינוי תקנון לביטוח ושיפוי נושאי משרה בעמותה, והצעת הועד
> > להוציא את אורי עידן מהעמותה בשל פעילותו כנגד העמותה וכנגד ממלאי
> > תפקידים בה.
> > אסיפה שנייה תתקיים מאוחר יותר, ותכיל אישור דוחות לשנת 2018 ונושאים
> > נוספים ככל שידרשו.
> >
> > סדרי היום המדוייקים והזמנות רשמיות לאסיפות יתפרסמו בהמשך.
> >
> > מי שמעוניין להעלות נושאים לסדר היום של האסיפות, מוזמן לעשות זאת בפניה
> > לועד בכתובת ‏bo...@hamakor.org.il או בדיסקורס של העמותה
> > https://forum.hamakor.org.il/t/topic/115. מי שרוצה שהצעתו תישקל
> > לאסיפה הקרובה מתבקש לעשות זאת עד ליום חמישי ה-20/6.
> >
> >
> > בשם הועד המנהל,
> > דור דנקנר
> >
> --
> "Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
> looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
> possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
> Williams
> My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/
>
> My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
> They do not represent the official policy of any organization with
> which
> I may be affiliated in any way.
> WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html
>
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות