On Thu, 2019-06-20 at 09:41 +0300, Aviv Sela wrote:
> אם היה מתפרסם בעיתון הנפוץ ביותר במדינה ידיעה שחבר מרכזי בעמותה כלשהי
> תקף באופן סדרתי נשים (מחוץ לכתלי העמותה והאירועים שבאירגונה), והעמותה
> לא היתה מבקשת מאנשים שיכול להיות שנפגעו מאותו פעיל ליצור קשר כדי
> שתוכל לספק להם תמיכה ויעוץ היא היתה כושלת בתפקידה. מעבר לענייני השם
> הטוב של אנשים ספציפים, מדובר על שמירה על הבטחון של מאות ואלפי האנשים
> שבאים לאירועי העמותה.

אם היית מכניס לסיפור גם את הנקודות הבאות, האם עדיין היית טוען שהעמותה
כושלת בתפקידה:

א. התקיפות המיוחסות לחבר המרכזי היו מבוססות על כך שהקורבנות לא הכירו
אותו מקודם.

ב. מאותה הסיבה, החבר המרכזי לא היה מסוגל לבצע את התקיפות המיוחסות לו
במהלך אירועי העמותה. ואכן אף אחד מהאירועים המיוחסים לו לא התרחשו במהלך
אירועי העמותה, כך שהנימוק של שמירה על בטחון המשתתפים אינו תופס כאן.

ב. תפקידי העמותה אינם כוללים תמיכה וייעוץ לקורבנות תקיפה - המקסימום
שהיא יכולה לעשות זה להפנות את הקורבנות לעמותות וארגונים שזה תפקידם,
ולהעמיד לרשותן עדים לפי הצורך.> עומר, האם הסעיף שאתה מציע מונע את דרך הפעולה ההיפותטית הזו? 
> 
> On Thu, Jun 20, 2019 at 9:09 AM Ori Idan <o...@heliconbooks.com>
> wrote:
> > אכן אף אחד אינו יכול להחליף את בית המשפט בישראל.
> > אבל במקרה שלי תומר בריסקר נראה שהתיימר להחליף את בית המשפט ואפילו
> > הגדיל ואמר שחזקת החפות מקומה בבית המשפט (ולכן אינה רלוונטית
> > לדבריו). לכן ההצעה של עומר בסעיף 2 נשמעת לי הגיונית ביותר.
> > 
> > -- 
> > Ori Idan CEO Helicon Books
> > http://www.heliconbooks.com
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > On Thu, Jun 20, 2019 at 9:04 AM doron <do...@ofek.biz> wrote:
> > > היי עומר, 
> > > התייחסויותיי בגוף המייל . 
> > > 
> > > On 20.6.2019 0:20, Omer Zak wrote:
> > > > ברצוני להציע שתי הצעות לסדר היום באסיפה הכללית של ה-1.7.2019.
> > > > 
> > > > 1. לקבוע שכל אירוע שמאורגן ע"י או תחת חסות המקור יכלול בתקנון
> > > > ההתנהגות
> > > > (ו/או קוד ההתנהגות) שלו גם התחייבות לתהליך תקין.
> > >  התחייבות להליך תקין כבר קיימת בכל עמותה מעצם היותה עמותה.
> > > ההתחייבות היא כלפי המדינה דרך רשם העמותות . 
> > > > הצעה לדוגמא לשינוי בקוד ההתנהגות של כנסי אוגוסט פינגווין
> > > > עתידיים (וניתן
> > > > לאמץ שינויים דומים גם עבור פעילויות אחרות) נמצאת ב:
> > > > https://github.com/tddpirate/AugustPenguin/pull/1/files
> > > > 
> > > > 2. העמותה מצהירה בזה שהיא אינה אחראית, אינה מפקחת ואינה מתערבת
> > > > במעשיהם
> > > > של חברי וידידי העמותה, שרלבנטיים לתקנון התנהגות ו/או קוד
> > > > התנהגות, מחוץ
> > > > לפעילויות שמאורגנות ו/או תחת חסות העמותה במרחב הפיזי ו/או במרחב
> > > > הקיברנטי (יעני רשימות דיוור, אתרי אינטרנט בשליטת העמותה וכו').
> > > 
> > > למה העמותה צריכה להצהיר שהיא אינה אחראית על מעשיי ? הרי ממילא
> > > מעולם היא לא היתה אחראית עליהם , כך גם על מעשיך ומעשי אחרים . 
> > > היא אפילו לא יכולה להיות אחראית למעשינו בכאשר יש אירוע של עמותה ,
> > > לכל היותר יכולים לזרוק אותנו החוצה אם לא נתנהג כיאות - זו הסנקציה
> > > היחידה שיש לה 
> > > > במידה וחבר או ידיד עמותה יואשם בהתנהגות לא הולמת (ז"א התנהגות
> > > > שמפרה
> > > > תקנון התנהגות ו/או קוד התנהגות) מחוץ לפעילות של העמותה, העמותה
> > > > תנקוט
> > > > איך ורק בצעדים המינימליים הדרושים כדי להבטיח את שלומם ובטחונם
> > > > של
> > > > המשתתפים בפעילויות של העמותה.
> > > 
> > > פה אתה קצת מסתבך . מהי התנהגות לא הולמת ומי אמור להאשים ? הרי אין
> > > כזו עבירה בחוק של התנהגות לא הולמת וממילא אין יכולת להאשים בצורה
> > > רשמית משפטית אדם במשהו שאינו עבירה על החוק . האם הכוונה שסתם
> > > מישהו יאשים ? כלומר אם אני מאשים אותך בהתנהגות לא הולמת , במקום
> > > שזה יתברר היכן שזה צריך להתברר אתה רוצה שעמותה תנקוט עמדה בטרם
> > > יהיה משהו רשמי ?   
> > > עמותה לא אמורה לנקוט רק בצעדים מינימאלים לאבטחת שלומם ובטחונם של
> > > משתתפים , כמו בכל אירוע ציבורי , כגוף שיוזם את האירוע , העמותה
> > > אמורה לדאוג בצורה אקטיבית לשלום המשתתפים ולא לנקוט בגישה
> > > מינימאלית , לכן עושים את הכנסים באולם מסודר (בעצם שכירת האולם
> > > מבצעים יותר מצד מינימאלי ) כי אחרת אפשר היה לעשות את הכנסים על
> > > שפת הים .. (שגם שם היינו אמורים להיות אחראים ולעשות דברים שיבטיחו
> > > את שלום המשתתפים).
> > > אגב, זה לא משהו שכל עמותה וכל גוף מגדיר לעצמו .. יש חוק ויש תקנות
> > > ובכל פעם שיש התכנסות של כמות גדולה אז זה צריך להיות במקומות שעברו
> > > אישור מכבי אש וכו' (דבר שממילא קיים באותם אולמות כינוס מעצם זה
> > > שיש להם רשיון עסק) . 
> > > > העמותה אינה מתיימרת למלא את מקומם של המשטרה או בתי המשפט ולא
> > > > תנקוט
> > > > בצעדי עונשין כלפי אנשים שלכאורה התנהגו בצורה לא הולמת.
> > > 
> > > לא רק שהיא לא מתיימרת היא גם לא יכולה - אז למה להצהיר את זה ? אף
> > > אחד בישראל לא יכול להחליף את המשטרה או בתי המשפט בישראל . 
> > > 
> > > דורון
> > > 
> > > > כדי למנוע מחלוקות הנוגעות לאירועי עבר, אני מציע שתחולת ההצעה
> > > > הזו לא
> > > > תהיה רטרואקטיבית, אלא תהיה רק מיום האסיפה הכללית והלאה.
> > > > 
> > > > בברכה,
> > > > --- עומר זק
> > > > 
> > > > 
> > > > 
> > > > On Mon, 2019-06-17 at 20:39 +0300, Ddorda wrote:
> > > > > שלום חברים וחברות,
> > > > > 
> > > > > אנו מתכוונים לכנס שתי אסיפות כלליות של עמותת המקור בתקופה
> > > > > הקרובה.
> > > > > אסיפה ראשונה תתקיים בתאריך 01/07/2019 בשנקר, בה הכוונה היא
> > > > > לדון
> > > > > במינוי רו״ח, שינוי תקנון לביטוח ושיפוי נושאי משרה בעמותה,
> > > > > והצעת הועד
> > > > > להוציא את אורי עידן מהעמותה בשל פעילותו כנגד העמותה וכנגד
> > > > > ממלאי
> > > > > תפקידים בה.
> > > > > אסיפה שנייה תתקיים מאוחר יותר, ותכיל אישור דוחות לשנת 2018
> > > > > ונושאים
> > > > > נוספים ככל שידרשו.
> > > > > 
> > > > > סדרי היום המדוייקים והזמנות רשמיות לאסיפות יתפרסמו בהמשך.
> > > > > 
> > > > > מי שמעוניין להעלות נושאים לסדר היום של האסיפות, מוזמן לעשות
> > > > > זאת בפניה
> > > > > לועד בכתובת ‏bo...@hamakor.org.il או בדיסקורס של העמותה
> > > > > https://forum.hamakor.org.il/t/topic/115. מי שרוצה שהצעתו
> > > > > תישקל
> > > > > לאסיפה הקרובה מתבקש לעשות זאת עד ליום חמישי ה-20/6.
> > > > > 
> > > > > 
> > > > > בשם הועד המנהל,
> > > > > דור דנקנר
> > > > > 
-- 
"Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
Williams
My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with
which I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html


_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות