On 22/06/2019 12:24, Amit Aronovitch wrote:
> שחר - למה אתה מתכוון ב"תקנון ניהול הפורומים"? אני לא מוצא כזה (אם אין,
> מסכים שכדאי שיהיה לפחות פרסום של כללי התנהגות בפורום, שם יהיה ניתן לציין
> גם דברים לגבי חסימות וכו'...)
> 
> לגבי הצעות לסדר היום - על פי הבנתי כבר אחרתם את המועד לאספה הזאת (פרסום
> סדר היום 10 ימים לפני האספה, סעיף 18ג), אבל אם אתם רוצים להציע את ההצאה
> לאספה הבאה (שתהיה בקרוב), ממליץ לכם לחזור למעמד חבר, כדי שתוכלו גם להגיע
> ולהצביע עבור ההצעה שלכם.

זה לא חייב להיות כהחלטה של האספה. זה יכול להיות החלטה של הועד או אפילו
החלטה אישית של מי שמנהלים את הפורומים (רשימת התפוצה הזו והפורום בדיסקורד).

אפשר לדון על כך באספה (אני אישית מסכים עם ההצעה אך אין בעיה לא לשמוע על
כך שמישהו נרשם לפורום ונחסם יומיים לאחר מכן).

-- צפריר
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות