Děkuji Vám moc, bylo to tím, nebude vadit když jsem do tohohle vlákna budu 
psát další prosby či problémy s Pythnem ?

-- 
-- 
E-mailová skupina django-cs@googlegroups.com
Správa: http://groups.google.cz/group/django-cs
--- 
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny django-cs 
ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete 
e-mail na adresu django-cs+unsubscr...@googlegroups.com.
Chcete-li zobrazit tuto diskusi na webu, navštivte 
https://groups.google.com/d/msgid/django-cs/3f3f8934-2d94-427b-9fb0-e578f35da242%40googlegroups.com.
Další možnosti najdete na adrese https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to