V tomto případě bych šel cestou tegularnich vyrazu místo obyčejného
seznamu. Pak by šly treba jednotky sdružovat do jednoho výrazu.
V seznamu by se muselo doplnit:
 t | t

Pak dořešit i tečku za t apod.

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,73621,73634>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem