Zkusila jsem to nastavit pro spojku "a", aby mi to nevkládalo nedělitelnou
mezeru za slovo Praha:


ConversionStyle=regexpressions 


a potom 


\sa\s|a 


Nicméně to nefunguje. Jak mohu regulární výrazy v konvertoru aktivovat?

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,73621,73672>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem