* Indikace změněných řádků je super:-)
  Drobnost: pokud použiji fci (např. 'Rozdělit řádek') a řádek se
nezmění (např. obsahoval jen 1 slovo), přesto je indikován jako
změněný.
  Podobně na tom asi budou ostatní fce a také, pokud řádek upravím na
původní (např. přidám znak a odmažu pomocí BackSpace - nikoli UNDO).

* Kopírovat formátovaný text také zní dobře - jen nevím, jaký je rozdíl
oproti 'Export do schránky v RTF|HTML'?

* svislá čára na pozici kurzoru: nezobrazuje se, resp. zobrazí se jen pokud
přejdu mimo PSPad a vrátím se zpět - pak na tomto místě zůstává
"trčet" (namátkou: b.701 ještě OK, b.717 takto chybně)
  - upřesnění: u std. zvýrazňovače se čára posouvá alepoň když
připisuji text na konec souboru; u uživatelského vůbec

* kolegyně zavírá soubory dvojklikem na záložku a ukazovala mi v b.589, jak
PSPad spadne (výstraha Violation...) po několika pokusech takového zavření
+ případně překliknutí na jinou záložku - asi problém s nějakým
indexem - teď jsem nasimuloval i v tomto b.721 - po dvojkliku, výstraha ani
nevyběhla

Nadále platí některé problémy nahlášené v b.701:
* po startu nefungují Automatické opravy - nyní upřesnění: je to v
případě uživ. zvýrazňovače; pomůže překlik na jiný soubor a zpět

* F8 pro označení začátku/konce bloku nadále nefunguje - nevím, s čím to
souvisí, protože když spustím b.600, tak mi to teď také nefunguje (jinak
většinou ano), když spustím starou v. 4.6.1, tak tam to funguje - takže Win
si to nedrží...

* 'Soubor' > 'Informace o souboru' zobrazují GMT časy (o hodinu méně)

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?6,76983,76985>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem