Používám to 2 způsoby:
* ladění nových SELECTů pro použití v kódu - dosud bych tam pak musel Tab
nahrazovat - nově bych tedy už nemusel, takže toto není problém
* kopírování SELECTů z kódu po nasazení a úpravy při hledání chyb
aplikace - tam by tedy zůstaly mezery, ale nové části by měly Tab, nebo
bych musel vždy po zkopírování převést na Tab - nic moc...

Dále bych pro to musel nadefinovat nový zvýrazňovač - už mám 1 se Skut.
tab. s velikostí 8 znaků pro timesheet - tady bych ale potřeboval velikost 2
znaků (dosud pro SELECTy využívám std. uživ. zvýrazňovač pro kód).

A pak by se nově při přechodu na Skut. tab. dělo to, že na stisk Tab by mi
kurzor skákal jen o 1 tab. pozici - nikoli pod odsazený kód - to by bylo
mrzuté... Kdyby šlo udělat alespoň Special setting - prosím prosím;-)

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?6,76983,76996>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem