cite:
--------------------------------------------------------------------------------
kolegyně zavírá soubory dvojklikem na záložku a ukazovala mi v
b.589, jak PSPad spadne (výstraha Violation...) po několika pokusech takového
zavření + případně překliknutí na jinou záložku - asi problém s
nějakým indexem - teď jsem nasimuloval i v tomto b.721 - po dvojkliku,
výstraha ani 
nevyběhla--------------------------------------------------------------------------------


A tohle se mi nedaří nasimulovat. Otevřel jsem si několik řad souborů a
dovjklikám jako blázen, a nic.
Poprosím o PSpad.INI, ať testuju stejnou konfiguraci a trochu víc informací.

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?6,76983,76990>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem