Zvýrazňovat %0 jde o výpis VŠECH parametrů

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,62303,77792>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem