přestat zvýrazňovat řetězec 'shortcut'

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,62303,78451>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem