PSpad je především programátorský editor. 
__construct nebo $var1 jsou jména proměnných a PSPad by neměl skákat
doprostřed slova, protože Ctrl+Left/Right je skok na
předchozí/následující slovo.
Záleží to také na zvýrazňovači, protože ten poskytuje informace o tom,
co je součástí slova

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,78424,78457>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem