Chybně se páruje první závorka následující po 'else' s uzavírající
závorkou "')" předmětu smyčky FOR. Správně se má párovat s poslední
závorkou kódu.

if defined test (
        echo ahoj
        ) else (
            echo ahoj
            for /f "tokens=1 delims=#" %%a in ('
                        echo INSERT INTO customers 
^(name^,id^,field3^,field4^,field5^,field6^)
values
^('%name%'^,'%ic%'^,'%field3%'^,'%field4%'^,'%field5%'^,'%field6%'^)^;SELECT
last_insert_rowid^(^)^; ^| sqlite3.exe ^-separator # whs.db 2^>^&1
                        ') do (
                        echo %%~a| findstr "\<Error:\>" 
>NUL 2>&1
                        if not not errorlevel 1 (
                                    echo A
                                    )
                        )
            )

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,62303,78686>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem