Hi,

Recently we had to move our freeipa master into separate infrastructure. 
Because we use KVM, server was shutdown, gzipped, scped nad restored on other 
KVM host. It looks like since then replication stopped completely.
On the slave I can see such entries in the logs:
[04/Mar/2011:14:59:17 +0100] - slapd started.  Listening on All Interfaces port 
389 for LDAP requests
[04/Mar/2011:14:59:17 +0100] - Listening on All Interfaces port 636 for LDAPS 
requests
[04/Mar/2011:14:59:17 +0100] NSMMReplicationPlugin - agmt="cn=meToMASTER636" 
(XXX:636): Missing data encountered
[04/Mar/2011:14:59:17 +0100] NSMMReplicationPlugin - agmt="cn=meToMASTER636" 
(XXX:636): Incremental update failed and requires administrator action

On the master 
[09/Mar/2011:00:00:00 +0100] NSMMReplicationPlugin - agmt="cn=meToSLAVE636" 
XXX:636): Incremental protocol: event update_window_opened should not occur in 
state wait_for_changes

We have 
389-ds-base-1.2.6.1-2.fc12.x86_64
ipa-server-1.2.2-3.fc12.x86_64
on both servers.

How can I force synchronization to work?

Regards,
-- 
Tomasz Z. Napierała
Systems Architecture Engineer,
IT Infrastructure Department
Allegro Team
http://www.allegro.pl/

Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. 
Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 
33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.


_______________________________________________
Freeipa-users mailing list
Freeipa-users@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/freeipa-users

Reply via email to