On 2011-03-09, at 20:33, Rich Megginson wrote:

> On 03/09/2011 09:15 AM, tomasz.napier...@allegro.pl wrote:
>> On 2011-03-09, at 15:09, Rich Megginson wrote:
>> 
>> 8><-----------------
>>>> [04/Mar/2011:14:59:17 +0100] NSMMReplicationPlugin - 
>>>> agmt="cn=meToMASTER636" (XXX:636): Missing data encountered
>>>> [04/Mar/2011:14:59:17 +0100] NSMMReplicationPlugin - 
>>>> agmt="cn=meToMASTER636" (XXX:636): Incremental update failed and requires 
>>>> administrator action
>>> Not sure what happened here.  How long has the server been down?  You
>>> will need to reinitialize the slave from the master.
>> Server was down for 2-3 hours. Currently slave has more recent data, because 
>> it is in our production environment (master is in backup DC)
>> 
>> I don't have much experience with 389, and it seems that in FreeIPA setup 
>> 389 DS is in minimal form. So how can I reinitialize slave? Is there any 
>> chance to transfer changes form slave to master? Im afraid that loosing 
>> changes on slave would be a disaster (there were hundreds of users added)
> ipa-replica-manage - you would want to initialize the master from the 
> slave.  Please make a backup of your slave first.

Just to make sure I'm getting the thing right: is there any risk for slave 
during reinitialization?

Regards,
-- 
Tomasz Z. Napierała
Systems Architecture Engineer,
IT Infrastructure Department
Allegro Team
http://www.allegro.pl/

Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. 
Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 
33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.


_______________________________________________
Freeipa-users mailing list
Freeipa-users@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/freeipa-users

Reply via email to