On 2011-03-13, at 17:36, Sigbjorn Lie wrote:

> On 03/12/2011 09:58 PM, tomasz.napier...@allegro.pl wrote:
>> On 2011-03-12, at 20:06, tomasz.napier...@allegro.pl wrote:
>> 
>>> Hi,
>>> I'm trying to install FreeIPA 2.0. RC3 on fresh, minimal F14 box, but it 
>>> fails for some reason:
>> Looks like the problem is that my realm is different than domain name 
>> (QXLTEST vs. DC2). After accepting defaults installation was completed 
>> succesfully. Can anybody confirm?
>> 
>> Regards,
> Hi,
> 
> I reinstalled and found the same to be the problem for me.

Filled bug 684690

Regards,
-- 
Tomasz Z. Napierała
Systems Architecture Engineer,
IT Infrastructure Department
Allegro Team
http://www.allegro.pl/

Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. 
Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 
33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.


_______________________________________________
Freeipa-users mailing list
Freeipa-users@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/freeipa-users

Reply via email to