E tamén as palabras relacionadas como stream

video streaming repository > repositorio de streaming de vídeo ?

Tampouco me parecen adecuadas as aproximacións do tipo "video en tempo 
real" o "video directo"

Creo que a mellor solución e unha lixeira neoloxía en galego: videofluxo
que estaría en relación con "videoconferencia", "videodemostración" e 
"mesmo videoteca".

Certamente tamén é un neoloxismo en portugués.


-- 

Antón Gómez Méixome  .:lingüista:.  www.mancomun.org 
Centro de Referencia e Servizos de Software Libre 
Avda. de Vigo, s/n 15706   Santiago de Compostela  
Tel/ Fax: (0034) 981 56 98 10/ 981 59 46 16 <meixome @ mancomun.org>

Logo Xacobeo 2010

Responderlle a