Ola:

O prometido ? deuda, arranxado...

Vai adxunto o complemento.

Sa?dos e gracias.

Javi Rial

dmunhiz escribiu:
> Ola:
> Opci?ns -> privacidade -> Lixo (cambiar por Correo Lixo)
> A?nda que o de correo lixo non me acaba de convencer.
>
>
> Remitente:
> Daniel Mu?iz Fontoira
>
>
>
> Frco. Javier Rial escribiu:
>   
>> Ola de novo:
>>
>> Aqu? est? por fin!!.. a traduci?n ao galego do Thunderbird 2 ao 100%.
>>
>> Gracias ao voso traballo e a dos voluntarios do Entrans de mancomun.org 
>> (entrans.mancomun.org).
>>
>> O complemento coa traduci?n vai adxunto no correo.
>>
>> Vamos a chamarlle versi?n RC1. En mancomun.org estiv?mola probando e 
>> parece que vai correctamente. S? hai un detalle; pero tam?n pasa con 
>> outros paquetes de idioma (por exemplo o catal?n) e ? que as Etiquetas 
>> (Tags) non as traduce (no bot?n de etiquetas queda "Important", "To Do", 
>> ....) , pero poden eliminarse e volver a crealas.
>>
>> Se hai erros procurarei corrixilos rapidamente para sacar unha RC2 e as? 
>> ata que non haxa erros e sacala como versi?n definitiva.
>>
>> Saudos
>>
>> P.D.: Vamos publicar a nova en mancomun para que a xente probe e 
>> descargue a versi?n para sacar pronto a versi?n final.
>>
>>
>> ------------------------------------------------------------------------
>>
>> _______________________________________________
>> Galician mailing list
>> Galician at mozdev.org
>> http://mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>>     
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician at mozdev.org
> http://mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>
>   


-- 
Frco. Javier Rial Rodr?guez
Mancomun.org - Iniciativa Galega polo Software Libre
http://www.mancomun.org
softwarelibre at cesga.es

--
A informaci?n que poida conter este comunicado, relacionada con datos de 
car?cter persoal, at?pase amparada na Lei Org?nica de Protecci?n de Datos 
15/99, que compromete a non utilizar estes datos para fins que no sexan os 
estritamente necesarios para a realizaci?n do seu cometido, engadindo ademais a 
absoluta confidencialidade e exclusividade, quedando prohibida a calquera 
persoa a s?a revelaci?n, copia, distribuci?n ou o exercicio de calquera acci?n 
relativa ? seu contido. Se recibe este correo electr?nico erroneamente, 
preg?moslle o elimine de t?dolos seus arquivos.


La informaci?n que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de 
car?cter personal, se encuentra amparada en la Ley Org?nica de Protecci?n de 
Datos 15/99, que compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean 
los estrictamente necesarios para la realizaci?n de su cometido, a?adiendo 
adem?s la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando prohibida a 
cualquier persona su revelaci?n, copia, distribuci?n o el ejercicio de 
cualquier acci?n relativa a su contenido. Si recibe este correo electr?nico 
err?neamente, ruego lo elimine de todos sus archivos. 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gl-ES.xpi
Type: application/x-xpinstall
Size: 300775 bytes
Desc: not available
Url : 
http://mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20070713/4951143e/attachment-0001.bin
 

Responderlle a