suso.baleato xunta.es escribiu:
> damufo escrebeu:
>> Estou dacordo con Javi, os atallos ? mellor adaptalos ao galego. Ser?a 
>> bo ir facendo unha gu?a dos m?is frecuentes para que todos usemos os mesmos.
>>
> 
> Ah, vale, non vira a t?a mensaxe. Acabo de escribir a Trasno polo mesmo.
> D?molo ent?n por resolto as??
> 
> 
>> Outra cousa que xa o comentei en trasno, a traduci?n de separador penso 
>> que non ? acertada, pois pode levar a confusi?n coa li?a vertical por 
>> exemplo, que separa os marcadores, e que permite redimensionar ao largo. 
>> A isto ? ao que se lle soe chamar separador. Por iso pensamos que se 
>> dever?a usar outra, a proposta de trasno ? ling?eta. De feito ? a 
>> traduci?n que te?o no meu firefox 2.
> 
> Xa, pero ? que eiqu? entramos no que comentaba na lista de Trasno agora.
> Eu penso que non deber?amos involvernos no tema terminol?xico at? que
> non obte?amos o material ling??stico todo que se xenere (po, tmx,
> glosario, criterios, estilos... o que sexa) para valoralo no seu
> conxunto. ? que se non o facemos as?, estaremos cada dous por tres
> cambiando termos sen unha visi?n global das cousas. E imaxina que de
> repente ve?en os do Termigal e din unha cousa, e os do SLN outra, e
> Trasno outra, e Mancom?n outra... eu pedinlle ? empresa unha soluci?n
> global; creo que ? esa soluci?n ou producto global na parte ling??stica
> o que temos que valorar, non iste termo concreto ou aqueloutro.
> 
>> Penso que esta ? unha das cousas das que se deber?a atopar consenso.
> 
> Totalmente dacordo; mais debo insistir en que o consenso debemos buscalo
> no enfoque global, non en cada un dos termos. O consenso sobre os termos
> deberemos buscalo cando o consenso global non sirva. E se cadra temos
> que este ? un deses casos, non o sei. Para sabelo teremos que agardar a
> obter esa 'visi?n global' do produto. Creo que isto deber?a ser asumibel
> non?
> 
Pois penso que ser?a bo que a empresa estea en contacto cos tradutores, 
disto falouse no g11n, e escoitar e atender estas cuesti?ns, que non 
acatalas, pois os profesionais son eles, entendo que ser? un equipo 
multidisciplicar con inform?ticos que poden aclarar estas cousas aos 
ling?istas. Se estas cuesti?ns non se resolven agora, moito menos 
despois de que sexa lanzada a traduci?n. Hai outras como fiestra, 
xanela, vent? que xa son cuesti?n de gusto (penso eu) pero neste caso ? 
ben diferente, penso que practicamente (e esta ? unha opini?n) toda a 
comunidade de tradutores est? de acordo que neste caso separador non ? 
unha traduci?n acertada, outra cousa ? cal ? a alternativa, xa que hai 
varias, e esta a que penso que ? a que ten que fornecer a empresa que se 
encarga do tema.
Penso que esa empresa deber?a estar nesta listaxe (ou rolda? non sei moi 
ben cal ? o termo m?is acertado).

Sa?dos


>> Sa?dos
>>
>>
>> Frco. Javier Rial escribiu:
>>> A mi?a opini?n ? que se deben adaptar ao galego, en todas as aplicaci?ns 
>>> que se traduciron en mancom?n as? se fixo.
>>>
>>> Ademais, queda bastante feo coa tecla dos accesskeys entre par?nteses.
>>>
>>> suso.baleato xunta.es escribiu:
>>>> Boas,
>>>>
>>>> Supo?o que estaredes seguindo o f?o do Bugzilla.
>>>>
>>>> Gustar?ame saber se temos consenso no que se refire aos keystrokes
>>>> (us?ase, manter os do programa orixinal ou adaptalos ao galego) ou c?mo
>>>> est? a cousa.
>>>>
>>>> Sa?dos,
>>>>
>>>> damufo escrebeu:
>>>>  
>>>>> Primeiro grazas por facer o paquete.
>>>>> No ubuntu ao instalar o paquete de idioma xa o reco?ece perfectamente, 
>>>>> non hai que facer nada.
>>>>> Se
>>>>>
>>>>> Frco. Javier Rial escribiu:
>>>>>   
>>>>>> Ola a todos:
>>>>>>
>>>>>> Acabo de crear o paquete de idioma do Firefox 3 en galego coa traduci?n 
>>>>>> enviada onte a esta lista
>>>>>> por Suso.
>>>>>>
>>>>>> O c?digo de idioma usado para a traduci?n foi o "gl".
>>>>>>
>>>>>> Se a algu?n despois de instalar a extensi?n non lle arrinca o Firefox 3 
>>>>>> en galego (depende do idioma
>>>>>> do sistema operativo) ter? que engadir este par?metro ? execuci?n do 
>>>>>> Firefox:
>>>>>>
>>>>>> -uilocale gl
>>>>>>
>>>>>> Agora si, o paquete foi testado en Firefox 3 RC 3 que sa?u apenas onte:
>>>>>>
>>>>>> http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-rc.html
>>>>>>
>>>>>> O paquete de idioma vai anexo neste correo e supo?o que pola 
>>>>>> configuraci?n da lista lle cambiar? a extensi?n.
>>>>>> Para evitar iso, gardades o anexo e cambi?delle a extensi?n a .xpi. Con 
>>>>>> iso xa poderedes instalalo arrastrando o
>>>>>> ficheiro .xpi a unha vent? de Firefox 3.
>>>>>>
>>>>>> Esperamos informes de erros e problemas detectados.
>>>>>>
>>>>>> Pola mi?a parte a? van os primeiros a simple vista:
>>>>>>
>>>>>> -Est?n mal a maior?a de accesskeys da aplicaci?n (esas letras entre 
>>>>>> par?nteses ao lado dos textos)
>>>>>> -A vent? de escoller idioma non ten o tama?o axeitado
>>>>>> -en vez de Configuraci?n pon "Cofiguraci?n" en varias opci?ns da 
>>>>>> aplicaci?n
>>>>>> -A vent? de "Configuraci?n da conexi?n" non ten o tama?o axeitado para a 
>>>>>> s?a correcta visualizaci?n
>>>>>> -Pon Minefield en lugar de Firefox (igual estaba nas directrices que deu 
>>>>>> Axel, de que polo de agora eso non se traducira, non estou seguro)
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> ------------------------------------------------------------------------
>>>>>>
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> Galician mailing list
>>>>>> Galician mozdev.org
>>>>>> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>>>>>>    
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Galician mailing list
>>>>> Galician mozdev.org
>>>>> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>>>>>   
>>>>  
>>>
>> _______________________________________________
>> Galician mailing list
>> Galician mozdev.org
>> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
> 

Responderlle a