> E por se sirve pra romper o xeo que a?nda poida quedar... sinceira e
> personalmente tanto me ten c?mo se chamen as cousas. A min o que me
> importa ? que se poidan empregar en galego. Xa sei que pode sonar un
> pouco desprezativo, pero ? que eu nin son linguista nin polo momento
> quero selo. Tam?n que esto sirva por se algu?n anda coa mosca detr?s da
> orella en plan que aparece pestana e non separador ou aba ou o que sexa
> por que a min me peta: a min tanto me ten. Insisto: ?me indiferente. Eu
> o que quero ? un criterio que sexa ?til para xente coma min, que tanto
> nos te?en as guerras pasasicol?xicas da terminolox?a, ortograf?a e
> demais disciplinas da galegu?stica contempor?nea. Eu o que quero ?
> software en galego.

E eu tam?n. Pero como se dixo no g11n, as traduci?ns mal feitas fan
que os usuarios fuxan delas.

Ata logo,
                   Leandro Regueiro

Responderlle a