Normalmente uso xepe, como comentei o dicionario apareceme como gl-es, 
supo??o que por alg??n lado estar??. Enviei unha captura. Reenv??oa de novo.

Frco. Javier Rial escribiu:
> Eu te??o as mi??as d??bidas nisto e non descarto que sexa do operativo xa 
> que as "locales" do meu sistema son:
> 
> LANG=gl_ES.UTF-8
> LC_CTYPE="gl_ES.UTF-8"
> LC_NUMERIC="gl_ES.UTF-8"
> LC_TIME="gl_ES.UTF-8"
> LC_COLLATE="gl_ES.UTF-8"
> LC_MONETARY="gl_ES.UTF-8"
> LC_MESSAGES="gl_ES.UTF-8"
> LC_PAPER="gl_ES.UTF-8"
> LC_NAME="gl_ES.UTF-8"
> LC_ADDRESS="gl_ES.UTF-8"
> LC_TELEPHONE="gl_ES.UTF-8"
> LC_MEASUREMENT="gl_ES.UTF-8"
> LC_IDENTIFICATION="gl_ES.UTF-8"
> 
> Haber?? que investigalo un pouco m??is
> 
> 
> Leandro Regueiro escribiu:
>> On Wed, Jun 25, 2008 at 7:32 PM, <suso.baleato xunta.es> wrote:
>>  
>>> En Mozilla deber??a ser gl, a raiz do falado no bugzilla... ser?? cousa do
>>> operativo?
>>>   
>> Non creo.
>>
>> Ata logo,
>>          Leandro Regueiro
>> _______________________________________________
>>  
-------------- pr?xima parte ----------
Um anexo que n???o estava em formato texto n???o est??? inclu???do...
Nome : gl-es.jpg
Tipo : image/jpeg
Tam : 12713 bytes
Descr: n???o dispon???vel
Url : 
http://www.mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20080626/fb147027/attachment.jpg
 

Responderlle a