>>>> Boas:
>>>> Grazas poro todo o taballo realizado.
>>>> Unha dúbida, isto que significa?
>>>>    4.7 -<!ENTITY pasteCmd.label            "Colar">
>>>>    4.8 +<!ENTITY pasteCmd.label            "Pegar">
>>>>
>>>> Que colar pasa a ser pegar? (outra vez?)
>>>
>>> Home, non lembro esa ocasión anterior na que "colar" pasou a ser
>>> "pegar", sería máis ben ao revés, non?
>>
>> Ola, como o comentario nos alude a Mancomún directamente, explicamos
>>
>> Ata a aparición do Manual de localización é do Glosario, as traducións de
>> Mancomún baseáronse en tendencias máis ou menos estábeis, palabra a 
>> palabra,
>> proxecto a proxecto pero sen modelo global nin  estratexias explícitas para
>> superar os criterios subxectivos á hora de tomar decisións.
>>
>> Coa aparición do Glosario incorporouse por primeira vez un razoamento
>> explícito (algoritmo) para a escolla terminolóxica. A naturalización dos
>> termos galegos para a localización non pode deixarse no capricho senón que
>> só funciona como resultado dunha reflexión e dunha conciencia da súa
>> corrección.
>>
>> O algoritmo naceu desa necesidade dun método convencional e obxectivo para
>> a toma de decisións nos casos en que os demais criterios non resultaban
>> definitivos. Nun primeiro momento empregámolo para os casos en que había un
>> atasco permanente e redundantes discusións que non chegaban nunca a unha
>> solución (o exemplo de xanela/ventá/fiestra é paradigmático) aínda que 
>> o seu
>> obxectivo natural é o de tomar decisións sobre novos termos.
>>
>> No caso que nos ocupa, houbo unha mala aplicación do algoritmo porque
>> "pegar" e "colar" non son termos indiferentes en galego, non son sinónimos;
>> non había debate no uso de "pegar" que era previo e pacífico. O uso de
>> "colar" non foi xustificado, nin acompañado dunha mellora razoábel no
>> estándar de localización galego-inglés. É un cambio recente e que só ten
>> trascendido parcialmente. Consideramos conveniente pois, retirar esta
>> innovación na tradución de software cando menos ata que se debata
>> convenientemente  na comunidade (g11n,  terminoloxía).
>>
>> Casualmente hai un fío recente creado en G11n at mancomun.org  por Miguel
>> Branco para este termo polo que vos convidamos a levar a discusión alí, que
>> é a lista trasnversal de coordinación lingüística dos proxectos e non 
>> esta.
>>
>> É normal que un proceso de estabilización terminolóxica teña certas
>> voltas. Chámase normalización lingüística: afinar a precisión das
>> equivalencias entre palabras de dous idiomas cando non se comparten as
>> mesmas estruturas nocionais só se pode facer mediante progresivos
>> achegamentos harmonizadores.
>
> Grazas Antón:
> esta era a resposta que procuraba.
> Entón entendo que polo de agora, paste -> pegar.

Tal como entendín eu, si.

Ata logo,
                  Leandro Regueiro

Responderlle a