Ola:

> > O Mércores 21 Outubro 2009 18:18:29 Suso Baleato escribiu:
> > > Frco. Javier Rial escrebeu:
> > > > O último changeset do thunderbird é o último changeset do repositorio
> > > > galego de mozilla da rama do thunderbird 3.. non hai máis.. as
> > > > correccións de erros que fun facendo aplícanse a diversas ferramentas
> > > > comúns como o toolkit, compozer, etc.. polo que tamén inflúen no
> > > > thunderbird, por iso hai que coller o último changeset do mesmo.
> > >
> > > Seino ben. Pedíache o id do changeset ou o enderezo para ir máis
> > > rápido, pero despreocúpate, xa me ocupo eu.

Oki

> > > > Sobre a memoria de tradución, eu non teño unha memoria de tradución
> > > > actualizada, simplemente fun traducindo nos ficheiros no formato
> > > > propio de Mozilla (dtd e properties) e indicando os distintos cambios
> > > > coas ligazóns aos changesets nas roldas
> > >
> > > Sí, fun seguindo eses cambios, mais para automatizar a validación
> > > preciso o TMX correspondente que xenerades [*] no CESGA das traducións
> > > que fazedes. Dicídeme cano podedes enviarme o TMX actualizado e xa miro
> > > de adaptarme.
> > >
> > > [*] Estou supoñendo que é unha tradución túa como traballador do CESGA
> > > (ise é o remite); se non fora así, obviamente non tes ningunha obriga
> > > de fornecer TMX ningunha, bastante fixeches con traducir todo iso.

As traducións enviadas ao repositorio de mozilla aparecen coa miña conta
actual do CESGA porque foi a chave SSH que enviei á xente de Mozilla no seu
día cando me dín de alta como tradutor. gustaríame que fora unha chave cun
enderezo persoal para que fose medible como esforzo persoal voluntario, mais 
iso implicaría un tempo de espera que imposibilitaría o traballo durante 
algún 
tempo e que nos impediría ter estes aplicativos localizados en galego.

Ademais, como quedaramos no seu día, cando eras coordinador de Mancomún,
desde o CESGA publicariamos os TMX no momento da publicación oficial da 
versión 
X do produto X.. tal e como así fomos facendo nos últimos meses e así 
seguiremos facendo.

Isto o faciamos para que a comunidade puidera verificar que realmente
estabamos seguindo os acordos alcanzados e mantiñamos a coherencia entre
os aplicativos.

Ademais, a xeración do TMX desde os ficheiros de Mozilla debería ser unha 
cousa 
trivial co translate toolkit.

Indicar tamén, que a coherencia a verificamos a man e no momento de ir 
traducindo os distintos aplicativos, consultando a memoria de tradución 
existente anteriormente.
> >
> > > > Unha pregunta: que queres dicir con proceso de validación previo ao
> > > > opt-in, ou que/cal/como é ese proceso de validación?
> > >
> > > Quero dizer: fazer un testset para contrastar cuestións como
> > > coherencia, integridade e demais que deba cumprir a tradución proposta
> > > para concorrer ao RC. Por suposto ideas son benvidas (e scripts tamén).
> >

O dashboard e o tinderbox de Mozilla fornece este tipo de integridade e
verificación sobre as traducións, excepto nas cuestións de coherencia..
Nese caso terás que fiarte do traballo da comunidade tradutora ;)


Nota importante:
Creo convinte, Suso, que como coordinador dos proxectos de mozilla e 
openoffice, 
tamén igual era bo que anunciaras nas roldas que no seu día se crearon en 
Mancomún (mozilla@, openoffice@ que as roldas de coordinación para eses 
proxectos pasan a ser outras). En gnome xa vin o aviso.


Saúdos.
Javier Rial

Responderlle a