Coméntanme que Persona debería ir entre comiñas xa que é un nome
comercial. Nestas cuestións de estilo eu non vou opinar.

Responderlle a