gettext support for plugins:
http://www.geocities.com/SiliconValley/Software/gimp/gimp-1.1.15-art-i
18n.patch.gz

Polish updates:
http://www.geocities.com/SiliconValley/Software/gimp/gimp-1.1.15-art-p
l.patch.gz


Fix all broken po:
http://www.geocities.com/SiliconValley/Software/gimp/gimp-1.1.15-art-p
lugins-i18n.patch.gz
 ______  ____  _ _____          ,
 | __ | | __ \ |/ |_  _|   Artur Polaczynski <[EMAIL PROTECTED]>
 | __ | |  _/   | | <[EMAIL PROTECTED]><[EMAIL PROTECTED]> 
 |_| |_| |_|\_\   |_|      #Poland/Warsaw/Mila College#
 

--------------------------------------------------------------------------
Oferta nie do odrzucenia. Serwery www, konta e-mail.
NAJWYZSZA JAKOSC, NAJNIZSZE CENY.
ZAPRASZAMY.  http://alpha.pl

Reply via email to