El Dijous, 12 de Gener de 2006 10:19, Pere Urbón Bayes va escriure:
> Cap problema!, jo si no tinc projectes lliures doncs el que busco es
> treballar i l'informàtica es la meva passió pero sense extremismes!.

Puf, ja hi som: em dius extremista per voler mantenir una ètica.

No és cap novetat que persones que rebutgen aquestes qüestions ètiques ens 
titllin d'extremistes.  És una forma de justificar-se: «jo no vull ser 
extremista com aquest».

En Lawrence Lessig també ho ha escoltat i diu això a l'introducció del llibre 
esmentat:

------------------

«No hem d’oblidar els que qualifiquen d’extremista el missatge d’Stallman. 
Extremista no ho és pas, ja que, amb gran lucidesa, l’obra d’Stallman és una 
simple traducció de les llibertats forjades per la nostra tradició en el món 
anterior al codi. El programari lliure seria una garantia perquè el món 
controlat pel codi fos tan lliure com la tradició que va construir el món 
anterior al codi. 

            Per exemple: una societat lliure es regeix per les lleis, però 
tota societat lliure posa uns límits a aquesta regulació mitjançant les 
lleis. Cap societat que hagi mantingut les seves lleis en secret podria ser 
considerada lliure. Cap govern que ocultés la legislació al seus governats 
tindria cabuda en la nostra tradició. Les lleis controlen, però només ho fan 
d’una manera justa quan són transparents. I les lleis són transparents només 
quan aquells a qui s’apliquen, o bé llurs agents (advocats, legisladors), hi 
poden accedir i controlar-les.»

------------------

Doncs això mateix.  Si fos advocat tampoc defensaria segons qui encara que em 
jugués el plat a taula.  Ja trobaria una altre feina.


-- 
Benjamí
http://weblog.bitassa.net.

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a