On 8/15/05, laura <lauprigmail.com> wrote:
> i si es ubuntu amb gnome, tambe hi ha prou gent q te pot
> ajudar(realment no crec q hi haja tanta diferencia entre una i
> altra... :PP )

Amb programes de fons són idèntiques. Amb la cosa gràfica, el que
usarà en Joan Lluís, no tant.  Per exemple, si es vol treballar amb
una càmera amb GNOME ara mateix no sabria què dir :)  En Kubuntu,
Digikam no està als repositoris que venen per defecte.  Vull dir que
tot pot tenir el seu detallam que ho fa diferent --i que duri la
diversitat ;)

Per cert, quin és a GNOME l'equivalent del dcop?  O de kioslaves com
l'audiocd?  (en vaig parlar fa un parell de dies)

La veritat és que de GNOME només vaig mirar coses per preparar una
classe d'una hora i fa molt, ja no ho recordo.  Per una hora em
sobrava material de qualsevol introducció i no vaig poder-hi
aprofundir.

-- 
Benjamí
http://weblog.bitassa.net.

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a