La "voluntat de Déu", és a dir, les condicions de conservació
del poder del sacerdot, ha de ser coneguda -- per això cal una
"revelació". Parlant clar: necessita una gran falsificació
literària, es descobreix una Sagrada Escriptura -- es fa
pública amb gran pompa hieràtica, amb jornades de penitència
i lamentacions pel llarg "pecat". La "voluntat de Déu" ja
estava fixada des de feia moltíssim temps: tota la desgràcia
consisteix en haver-se allunyat de la Sagrada Escriptura ...
El sacerdot havia formulat d'una vegada per sempre allò que
vol tenir, "allò que és la voluntat de Déu", i va fer-ho amb
tot rigor i pedanteria, assenyalant fins i tot els tributs
grans i petits que se li havien de pagar (-- sense oblidar els
trossos de carn més gustosos: ja que el sacerdot és un gran
devorador de bistecs) ... Des d'ara, les coses de la vida estan
regulades de tal manera que la participació del sacerdot és
imprescindible a tot arreu; en tots els esdeveniments naturals
de la vida, en el naixement, el casament, la malaltia, la mort,
hi apareix el paràsit sagrat per desnaturalitzar-los: dit en
el seu llenguatge per "santificar-los" ... perquè s'ha de
comprendre el següent: tot costum natural, tota institució
natural, tota exigència inspirada per l'instint vital, en
resum, tot allò que té valor en si mateix, el parasitisme del
sacerdot ho converteix per principi en coses sense valor,
contràries al valor: cal una sanció posterior, -- cal un poder
que otorgui valor, que negui la natura en aquelles coses, i
que tan sols d'aquesta manera creï un valor ... el sacerdot
desvalora, des-santifica la natura: és a aquest preu que ell
existeix. -- La desobediència a Déu, és a dir, al secerdot, a
"la Llei", rep ara el nom de "pecat"; els mitjans per
"reconciliar-se amb Déu" són, òbviament, mitjans amb els quals
la submissió al sacerdot és garantida encara de forma més
radical: únicament el sacerdot "redimeix" ... Des del punt de
vista psicològic, els "pecats" són imprescindibles en qualsevol
societat amb una organització sacerdotal: són els autèntics
mànecs del poder, el sacerdot viu els pecats, ell necessita que
es "pequi" ... Principi suprem: «Déu perdona qui fa penitència»
-- parlant clar: qui se sotmet al sacerdot. --

L'Anticrist, §26, Friedrich Nietzsche 


-- 
hrnzt

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a