Hello hrnzt,

Saturday, July 8, 2006, 2:12:24 PM, you wrote:

hao> La "voluntat de Déu", és a dir, les condicions de conservació
hao> del poder del sacerdot, ha de ser coneguda -- per això cal una
hao> "revelació". Parlant clar: necessita una gran falsificació
hao> literària, es descobreix una Sagrada Escriptura -- es fa
hao> pública amb gran pompa hieràtica, amb jornades de penitència
hao> i lamentacions pel llarg "pecat". La "voluntat de Déu" ja
hao> estava fixada des de feia moltíssim temps: tota la desgràcia
hao> consisteix en haver-se allunyat de la Sagrada Escriptura ...
hao> El sacerdot havia formulat d'una vegada per sempre allò que
hao> vol tenir, "allò que és la voluntat de Déu", i va fer-ho amb
hao> tot rigor i pedanteria, assenyalant fins i tot els tributs
hao> grans i petits que se li havien de pagar (-- sense oblidar els
hao> trossos de carn més gustosos: ja que el sacerdot és un gran
hao> devorador de bistecs) ... Des d'ara, les coses de la vida estan
hao> regulades de tal manera que la participació del sacerdot és
hao> imprescindible a tot arreu; en tots els esdeveniments naturals
hao> de la vida, en el naixement, el casament, la malaltia, la mort,
hao> hi apareix el paràsit sagrat per desnaturalitzar-los: dit en
hao> el seu llenguatge per "santificar-los" ... perquè s'ha de
hao> comprendre el següent: tot costum natural, tota institució
hao> natural, tota exigència inspirada per l'instint vital, en
hao> resum, tot allò que té valor en si mateix, el parasitisme del
hao> sacerdot ho converteix per principi en coses sense valor,
hao> contràries al valor: cal una sanció posterior, -- cal un poder
hao> que otorgui valor, que negui la natura en aquelles coses, i
hao> que tan sols d'aquesta manera creï un valor ... el sacerdot
hao> desvalora, des-santifica la natura: és a aquest preu que ell
hao> existeix. -- La desobediència a Déu, és a dir, al secerdot, a
hao> "la Llei", rep ara el nom de "pecat"; els mitjans per
hao> "reconciliar-se amb Déu" són, òbviament, mitjans amb els quals
hao> la submissió al sacerdot és garantida encara de forma més
hao> radical: únicament el sacerdot "redimeix" ... Des del punt de
hao> vista psicològic, els "pecats" són imprescindibles en qualsevol
hao> societat amb una organització sacerdotal: són els autèntics
hao> mànecs del poder, el sacerdot viu els pecats, ell necessita que
hao> es "pequi" ... Principi suprem: «Déu perdona qui fa penitència»
hao> -- parlant clar: qui se sotmet al sacerdot. --

hao> L'Anticrist, §26, Friedrich Nietzsche Doncs ara m'adono dels meus pecats. . . . . i del divertits que son !!

-- 
-- 
*--\   /--*      Alfons G. Dolsa           
| ç \\ // ç | ------------------------------------
|____\@@/____| Museu de les Papallones de Catalunya
<   ##   > ---------- Pujalt - Sort -----------
 \ Ç ## Ç /   http://www.papallones.net
 |___/##\___|
/      \

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a