El 07/07/06, Pere Castells <[EMAIL PROTECTED]> ha escrit:

(el cop es lateral davanter, s'ha desenquadrat el cotxe) ...Això........i de la seguretat?? ningú parla de com quedarà el cotxe??

Cony aquest cotxe el tenen que fotre a la bancada per deixar el chasis
recte un altre cop. I ves per on la direcció del K crec que la porta
al davant!!

Francesc B.El 07/07/06, Pere Castells <[EMAIL PROTECTED]> ha escrit:
(el cop es lateral davanter, s'ha desenquadrat el cotxe) ...

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a