Kjempeflott! Her var det prosjekter jeg ikke en gang var klar over. Diverse 
importer er alltid en fin måte å oppdage andre feil/mangler med kartet når man 
først sitter å endrer.

En kommentar FredrikLindseth, det virker som om du anser ‘kindergarten’ som 
ferdig, hvordan er 357 av 5859 barnehager “ferdig”? (Da teller jeg bare 
elementer med no-barnehage:nsrid, så dette er pessimistisk, men vil uansett si 
det mangler en del). Og til resten på listen, hint, hint det manger litt:
http://obtitus.github.io/barnehagefakta_osm_data/index.html
Relaterte nyheter, ser at 
https://laringsverkstedet.no/barnehage
som eier en del barnehagene i landet bruker OSM som kart, dette fin reklame 
hvis kartet er bra rundt barnehager.

Jeg sitter fortsatt å vedlikeholder dette, og det er nesten hver uke, små 
endringer i dataene, som virker lovende for kvaliteten.
-- 
Øystein Bjørndal

> On 10 Apr 2018, at 16:57, Fredrik <li...@0v.no> wrote:
> 
> Som kanskje noen har sett har det skjedd  endringer på WikiProject 
> Norway siste uken
> 
> Nevneverdige endringer er:
> 
> - Nesten helt nytt innhold på forsiden 
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Norway
> 
> - Seksjon med mål for å fullføre kartet 
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Norway#Goals_for_completing_the_map
> 
> - I denne listen med mål er de som er mer eller mindre fullført streket 
> ut, så målet er da å ha alt streket ut :-)
> 
> - Omstrukturering og flytting av eksisterende sider til plassering under 
> WikiProject Norway/
> 
> - En seksjon med tema og linker til wikisider med oversikt over temaet 
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Norway#Special_interest_topics
> 
> - Nye WikiProject Norway-undersider
> 
>   - Bilveier, og vei-relaterte tema 
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Norway/Highways
> 
>   - Jernbaneskinner og annet tog-relatert 
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Norway/Railways
> 
>   - Administrative grenser 
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Norway/Administrative_grenser
> 
>   - Strømnett og telekom 
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Norway/Norwegian_Infrastructure_networks
> 
>  - Kirker og trossamfunn 
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Norway/Norwegian_Places_of_Worship
> 
>   - Bygninger i Norge 
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Norway/Bygninger_i_Norge
> 
> - Nytt liv i gamle, men forlatte, WikiProject Norway-undersider
> 
>   - https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Norway/Public_transport
> 
>   - https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Norway/Translation
> 
> 
> Ingen informasjon som var på wikien fra før har blitt fjernet, men noe 
> er flyttet.
> 
> 
> Håper noen finner nytte i noen av disse sidene og bidrar til å gjøre de 
> nyttige for andre.
> 
> --
> 
> FredrikLindseth
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart@nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til