Mikael Jansson <mik...@lisp.se> writes:
> http://www.reddit.com/r/programming/comments/6kc4p/new_book_about_common_lisp_let_over_lambda/c043ego

Det var svidande kritik.  Efter att ha läst Xachs kommentarer, är jag
inte så sugen på att köpa boken.  Dock är jag lite nyfiken på kapitlet
om Forth, eftersom jag tycker det är ett roligt språk av ungefär samma
anledningar som Lisp.

Jag skulle normalt stödköpa alla nya böcker om Lisp, men i detta fallet
känner jag mig osäker.

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till