> pratar om, dock. Tyvärr är syntaxen för mig en av de bra sakerna med
> lisp, som gör att jag kan koncentrera mig på vad min kod gör istället
> för om jag fick dit ett ö eller en $ eller en @ på rätt ställe (perl,
> jag tittar på dig!), eftersom jag är en ganska mycket mer medioker
> programmerare än t.ex. Moon.

Ja, det verkar vara en av Lisps mindre trevliga biverkningar :( / :)

-- 
Mikael Jansson | http://mikael.jansson.be | GPG Key 0x88986608
Limp: The Vim Lisp IDE - http://mikael.jansson.be/hacking/limp

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till