31 mar 2009 kl. 21.30 skrev Ingvar:

> Björn Lindgren skriver:

>>                  Nu använder jag för egen del alltid
>> asterisk-konventionen när jag programmerar Common Lisp, eftersom den
>> är etablerade för den dialekten, men jag skulle inte förkasta en hel
>> bok för att författaren möjligen har egna konventioner i detta
>> avseende.
>
> Jag säger inte att boken är dålig, det kan jag inte. Jag har inte 
> läst den,
> men den har tillräckligt många varningstecken för att skicka den 
> rätt långt
> ner på listan över böcker att köpa (om du vill kan jag t.o.m lista 
> dem).
> Hyllmeter är en EXTREM bristvara och jag har inte råd att köpa ett 
> större hus
> just nu.
>
>>      Ingvars exempel ovan är tämligen krystat, och avsett att
>> vara det. Men innan vi har läst boken vet vi faktiskt inte om det är
>> ett exempel som alls motsvarar vad författaren ägnar sig åt.
>
> jag vet inte om du läste författarens kommentar till Xachs ganska 
> syrliga
> sågande, men det tycktes mig att han mest tyckte att det var 
> behändigt att
> inte markera dynamiska variabler, för att det blev enklare att 
> svänga fram och
> tillbaka mellan dynamiska och lexikala bindningar. Det är iofs en 
> ren smaksak,
> men jag har tagit för vana att INTE göra just det, utan dynamik- 
> deklarera
> saker som behöver vara dynamiska och låta resten vara lexikala, just 
> för att
> ett evigt hattande fram och tillbaka brukade bita mig rätt hårt.

Halva min poäng är att även om författaren har dålig stil vad gäller 
dynamiska variabler, så kan boken vara läsvärd ändå. Dess tyngdpunkt 
är vad jag förstår makron. Som jag nämnde tidigare, så är jag till 
exempel inte alls förtjust i s.k. anaforiska makron, men tycker ändå 
att "On Lisp" är mycket läsvärd. "Let over Lambda" har visst också ett 
kapitel som handlar om anaforiska makron...

> Numer blir jag mest biten när jag växlar mellan Common Lisp och 
> Emacs Lisp.
> Attans vad lexikala bindningar är trevligt.

Det trevliga med just Common Lisp är förstås att ha tillgång till båda 
sorterna. :-)


Björn Lindberg


_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till