On 02/19/2018 09:51 PM, Peter Pentchev wrote:
> On Mon, Feb 19, 2018 at 04:36:21PM +0200, Marian Marinov wrote:
>> Здравейте група, рядко вече се обсъждат интересни теми тук, но мисля да
>> ви предложа един казус над който можем да "медитираме" заедно :)
>>
>> Ние scrub-ваме дисковете на всички containers, които се destroy-ват в
>> нашата система, но предвид, че използваме thinpools се получава следният
>> неприятен казус.  Ако thinpool-а е на 85% и някой си направи много голям
>> volume, докато този volume не е много пълен системата няма проблем.  Но
>> в момента в който клиента си изтрие container-а ние започваме да
>> scrub-ваме с dd и реално пълним цеият капацитет и можем без да искаме да
>> препълним thinpool-a :(
> 
> Само бих искал да спомена, че ако storage системата, която ползвате,
> използва log-structured writes, няма никакъв смисъл да overwrite-вате
> данните: новите записи ще отидат на съвсем ново място върху диска, изобщо
> няма и да се опитат да презапишат старите данни.

За съжаление не на всякъде използваме Storpool :) и там където е с LVM, това си 
е валиден казус.


> 
> Поздрави,
> Петър
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Lug-bg mailing list
> Lug-bg@linux-bulgaria.org
> http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg
> 


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Lug-bg mailing list
Lug-bg@linux-bulgaria.org
http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg

Reply via email to