Дали си обърнал внимание, че sparse в dd се отнася за input-а, а не за output-а, и дали това не е причината да си се спънал с него? Но може и точно това отношение да „обърнеш“ (в кавички, защото няма да е точно обръщане), като patch-ваш dd, за да сработи за целта.

Между другото, щом става дума за SSD, да напомня, че ще имаш полза за скоростта на изпълнение, ако пуснеш няколко процеса да трият различни части от диска, независимо дали с dd, xxd или каквото там решиш да ползваш.


На 20.02.2018 03:46, Marian Marinov написа:
За съжаление, имплементацията на sparse, директно skip-ва(lseek (fd, size, SEEK_CUR) ) целият диск след това записва веднъж :(

_______________________________________________
Lug-bg mailing list
Lug-bg@linux-bulgaria.org
http://linux-bulgaria.org/mailman/listinfo/lug-bg

Reply via email to