jag tycker att vi skall bli fler. Jag tycker det är dags att sammanfatta inlägg
på listan och strukturera inläggen i olika ämnesområden. Denna diskussion skulle
dessutom kunna läggas som eget redigerat och justerat dokument på den öppna
hemsidan. Vi bör ju nå resultat med vårt gemensamma arbete.
Per Forsberg


Reply via email to