Trafiksäkerheten är direkt proportionell mot hastigheten enligt
trafikforskningen. I Helsingfors är det en hastighetsbegränsning i city till 40
km/h vilket drastiskt har minskat olyckorna. I Sverige har vi inte den
begränsningen utan 30,50,70 är tillämpligt i tätbebyggt område. Vad jag vet har
hastighetsbegränsning i city diskuterats men 30 km/h kan på vissa gator vara väl
låg hastighet.
Per Forsberg


Reply via email to