En teknik som kommer att revolutionera miljön är övergång till bränsleceller i
fordon. Jag uppmanar alla i miljönätverket att komma till Konserthuset den 8 dec
kl 16-17.30 då Geoffrey Ballard får 1Mkr som den förste pristagaren av Göteborg
International Environment Prize. Priset är instiftat av Göteborg stad och 10
företag.
Välkomna på Torsdag till Konserthuset. Anmälan skall gå till  email:
[EMAIL PROTECTED]

Hälsningar
Per Forsberg


Reply via email to