Ang. PPP.

Jag anser att PPP är en urusel form av finansiering. Det är det privata som tar den 
finasiella
risken med ett bygge och det är de som kammar hem den förmodade vinsten. Eftersom den
offentliga sektorn är mer kreditvärdig (har mer pengar) än någon annan finansiär så 
borde
vägbygget betalas med offentliga medel (om inte vägen drivs i privat regi (privat
avgiftsbelagd väg)).
Med PPP så undgår väg/järnvägs-byggen utgiftstaken medan andra offentliga 
investeringar (tex
sjukhus, skolor och utbildningssatsningar) gör det inte.
De senare investeringarna får alltså stryka på foten i framtiden när notan från PPP 
skall
betalas eftersom de inte behandlas på samma sätt i budgetprocessen.
Vi vet alla att betslutsfattande inte alltid är en demokratisk process utan de grupper 
som
hörs mest har betydligt större inflytande än övriga. Svenska vägföreningen
(http://www.vagforeningen.se/) har varit mycket framgångsrika för att lobba för sin 
sak. Bakom
denna förening står bla byggbolag som kanske får bygga en väg betald med PPP.
Mvh Mattias


Reply via email to