2)c+-jzƵ ,ȚצJڶ+$j'b.Ȩb֨-e)cb).'mכ,-,zzX貇"jW^+j׫-

Hej!

Miljöpris och stipendier är som sagt ett bra sätt att uppmärksamma miljöfrågorna. I Västra Götalandsregionen har vi också velat skapa ngt sådant. Från s-gruppen har vi skickat in en motion om att bl a inrätta mijöstipendier för ungdomar för att uppmuntra till ökad engagemang i dessa frågor. Motionen är skriven av Alex Bergström och Partik Johansson, om jag inte minns fel. Den har inte varit uppe i regionfullmäktige ännu.

En ganska spännande sak som händer nu är att regionen uttalar sig inför en viktig konferens om miljöfrågor. Det EU-kommissionen som arrangerar ett möte om miljödelen i deras "white paper on governance", 3-4 dec. Jag kan återkomma senare om vilka synpunkter som kommer från regionen i detta ämne, om det finns intrese för det!? Det finns tydligen möjligheter till ett större regionalt och lokalt inflytande i den framtida miljöpolitiken.

 

Hälsningar Sara

___________________________________________
Sara Bjursell
Regionsekreterare (s) Västra Götalandsregionen

0521-27 57 48
0709-46 10 86
Regionstyrelsen
462 80 Vänersborg
www.vgregion.se

 
"Claes Wennberg" <[EMAIL PROTECTED]>
Sänt av: [EMAIL PROTECTED]
2001-11-22 16:21
Sänd svar till miljo

Till: <[EMAIL PROTECTED]>
Kopia:
Blank:
Ärende: miljö: Göteborgs stads miljöpris


Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Ett effektivt sätt för att få uppmärksamhet är att instifta ett pris, gärna på ett stort belopp, samt plocka fram en kändis som prisutdelare.

Göteborgs stad har lyckats stärka sin miljöprofil genom att (igår 21 november) för andra året dela ut priset  "City of Göteborg International Environment Prize", denna gång med miljökommissionär Margot Wallström som prisutdelare.

Priset delas lika mellan två organisationer som fått stor och växande betydelse för miljö-certifiering och miljömärkning inom skogs- respektive livsmedels-området:
- FSC (Forestry Stewardship Council) - en global organisation som verkar för ett ansvarsfullt brukande av skogar med hänsyn till miljö, ekonomi och sociala frågor. http://www.fsc-sverige.org/index.htm
- KRAV - en svensk kontrollorganisation som tar fram regler för ekologisk produktion av livsmedel, certifierar och informerar om KRAV-märket http://www.krav.se/index.htm

Läs mer om Göteborgs stads miljöpris på http://www.goteborg.se/wwwdb/gbgwww.nsf/680DBE001297B972412565CF00560A1F/34CE0A383CF804EBC1256AAE002629E9?OpenDocument


Hälsningar Claes

______________________________
Claes Wennberg
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01
www.goteborg.sap.se

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

.+-j{/j)ZzŞvޮ%i0zyz כ,jYjXҒ)efﲇ"jW^+j׫-.iڮGuuj+(guZ׮˛m颖:⁧KbwJJ&]zVu^:

Reply via email to