Hej Sara!
Tyvrr kan jag inte lsa ditt mail. Det lter konstigt.
Kolla och skick igen det.
Hlsningar
Abbas Moosavi


>From: [EMAIL PROTECTED]
>Reply-To: [EMAIL PROTECTED]
>To: [EMAIL PROTECTED]
>Subject: Ang:  milj:  Deltagare och tidigare inlgg mm
>Date: Fri, 23 Nov 2001 13:16:00 +0100
>


_________________________________________________________________
Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com/intl.asp
--- Begin Message --- 2)c+-jzƵ ,ȚצJڶ+$j'b.Ȩb֨-e)cb).'mכ,-,zzX貇"jW^+j׫-

Jag försöker skicka mitt inlägg igen!

Hej!

Miljöpris och stipendier är som sagt ett bra sätt att uppmärksamma miljöfrågorna. I Västra Götalandsregionen har vi också velat skapa ngt sådant. Från s-gruppen har vi skickat in en motion om att bl a inrätta miljöstipendier för ungdomar för att uppmuntra till ökad engagemang i dessa frågor. Motionen är skriven av Alex Bergström och Partik Johansson, om jag inte minns fel. Den har inte varit uppe i regionfullmäktige ännu.

En ganska spännande sak som händer nu är att regionen uttalar sig inför en viktig konferens om miljöfrågor. Det EU-kommissionen som arrangerar ett möte om miljödelen i deras "white paper on governance", 3-4 dec. Jag kan återkomma senare om vilka synpunkter som kommer från regionen i detta ämne, om det finns intresse för det!? Det finns tydligen möjligheter till ett större regionalt och lokalt inflytande i den framtida miljöpolitiken.

 

Hälsningar Sara

___________________________________________
Sara Bjursell
Regionsekreterare (s) Västra Götalandsregionen

0521-27 57 48
0709-46 10 86
Regionstyrelsen
462 80 Vänersborg
www.vgregion.se

 
"Claes Wennberg" <[EMAIL PROTECTED]>
Sänt av: [EMAIL PROTECTED]
2001-11-23 11:34
Sänd svar till miljo

Till: <[EMAIL PROTECTED]>
Kopia:
Blank:
Ärende: miljö: Deltagare och tidigare inlägg


Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Alla inlägg till miljölistan arkiveras. Du kan själv besöka arkivet på www.mail-archive.com/skola%40socialdemokraterna.st/

För att nå hjälpfunktionen för miljölistan som bl a innehåller instruktion om hur man ser vilka e-postadresser som för tillfället prenumenerar på miljölistan skickar du e-brev till [EMAIL PROTECTED] och skriver som meddelande "help miljo". Nedan följer en färsk prenumerantlista. /Claes

<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
[EMAIL PROTECTED]
<archive@jab.org>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
______________________________
Claes Wennberg
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01
www.goteborg.sap.se

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

֧ •YmrV -y+ƩkjevZ)+bXj)l(r&u騒zڲ杪nzzw^^&ly^z칻&ޚ)cZ(~*'z+iuץjw^i)c--- End Message ---

Reply via email to